Morový sloup

objekt č. 01 | náměstí Míru, Jablonné v Podještědí

Výraznou dominantou náměstí města Jablonného je morový sloup z roku 1687. Motivem k jeho vzniku bylo poděkování za odvrácení velké morové epidemie v roce 1680.

Ke stavbě došlo za dlouholetého jablonského faráře P. Dominika Jordana. V jablonské městské kronice z 19. století se uvádí, že do hlavice sloupu byla uložena dřevěná, voskem potažená, krabička spis s několika ostatky svatých pro budoucí památku. Spis uváděl, k čí poctě byl sloup postaven a připomínal také dobytí Budína, Segedína a jiných měst Leopoldem I. v roce 1686.

Sochy 13 světců jsou umístěny ve dvou etážích na soklu vlastního sloupu, jednak na vnější balustrádě, ohraničující prostor sousoší. Na dvouetážovém soklu čtvercového půdorysu je vztyčen sloup, na jehož vrcholu je plastika sv. Salvatora - Krista, u jehož nohou leží symbol přemoženého moru.

Na čelní straně je postava Immaculaty - Panny Marie, na vnější straně soklu na jeho rozích v horní etáži jsou plastiky svatého Josefa, vpředu vlevo, svatého Václava, vpředu vpravo, svaté Rosalie, vzadu vlevo, a svatého Šebestiána, vzadu vpravo. Těchto šest raně barokních soch vzniklo zřejmě současně v roce 1686, tedy v době vzniku celého morového sloupu neznámým autorem.

Druhou, slohově vyspělejší skupinu soch ve spodní etáži na sloupu, tvoří sochy svatého Jáchyma, vpředu vlevo, svaté Anny, vpředu vpravo, svatého Vojtěcha, vzadu vlevo, a svatého Vincence, vpravo vzadu, a sochy na vnější balustrádě svatý Jan Křtitel, vpředu vlevo, svatý Jan Nepomucký, vpředu vlevo, svatý Vavřinec, vzadu vlevo, a svatý Florián, vzadu vpravo, vytvořili ve druhé etapě stavby morového sloupu v letech 1720 až 1730 bratři Jelínkové z Kosmonos.

Morový sloup byl v letech 1991 až 94 na náklady města renovován akademickými sochaři Ladislavem Šobrem a Václavem Smíškem.

V posledních letech se stal morový sloup terčem zlodějů. Bohužel se odcizené ozdoby nepodařilo získat zpět. Byly pouze nahrazeny kopiemi.

Směrem jihozápadním od morového sloupu můžeme zjistit na hodinách přesný čas i teplotu vzduchu. Hodiny městu darovala v roce 1999 obec Ojbín, partnerská příhraniční obec při příležitosti oslav 750. výročí od první písemné zmínky o našem městě.

zvuková stopa: Morový sloup; 3:09, 2,9 MB; verze pro tisk: pdf

GPS: 50° 45' 54.762" N, 14° 45' 36.155" E

| další objekt >>

. Gymnázium
  Mimoň Make a connection Drds Jablonné v Podj.